Byx Digital 22.09.2023

Byx Play: Fem enkle trinn til skyen

Byx Digital har lansert Byx Play, en standardisert femtrinnsprosess for bedrifter som vil flytte fra On Prem-løsninger til den skybaserte plattformen Microsoft Dynamics 365 Business Central. Martin Bergholtz, senior prosjektleder hos Byx Digital forteller hvordan Byx Play gjør overgangen til skyen oversiktlig og effektiv.

­­­– Vi vet at mange gruer seg til flytteprosessen til skyen. Med Byx Play har vi standardisert overgangen i en femtrinnsprosess. Målet er å gjøre overgangen så enkel som mulig, uansett hvordan utgangspunktet er, sier Bergholtz.

Byx Digital har lang erfaring med å hjelpe bedrifter opp i skyen slik at de kan dra nytte av alle de nye mulighetene som plattformen Business Central byr på.

­– Men, selv med et strømlinjeformet opplegg må man være oppmerksom på fallgruver. Det er viktig å ha realistiske forventninger. Oppdragsgiver må ha et oppriktig engasjement og prosjektet må være godt forankret i toppledelsen, sier Bergholtz.

Han anbefaler sterkt å ha en dedikert prosjektleder internt som fungerer som bindeledd mellom bedriften og Byx Digital. Prosjektlederen må involvere alle prosesseiere og klargjøre ressursbehovet tidlig i prosessen.

Også sluttbrukerne bør være med fra starten av, for å sikre at systemet tilfredsstiller deres arbeidsbehov.

– Det er viktig å starte testing tidlig og få med sluttbrukerne i utvidelser på plattformen.

Samtidig er det viktig å unngå noen vanlige feil, som å overkomplisere prosessen ved å inkludere for mange stemmer eller forvente at den nye plattformen skal fungere nøyaktig som den gamle. Det kan være nødvendig å tilpasse arbeidsrutinene og tenke nytt for å dra full nytte av de nye mulighetene, sier Bergholz.

Mange vil vite hvor lang tid prosessen tar.

– Det avhenger av utgangspunktet. For eksempel, for bedrifter som kommer fra en eldre versjon som Navision 2016 med moderat grad av integrasjoner og tilpasninger, kan prosessen ta omtrent fire til fem måneder. I kontrast kan en enklere prosess, som å flytte fra BC20 med få integrasjoner og moderat antall utvidelser, fullføres på ca. to til tre måneder.

Denne femtrinnsprosessen gjør overgangen oversiktlig, slik at kunden til enhver tid vet hvor i prosessen man er.

Trinn 1: Discover

Den første fasen, kalt «Discover», handler om å kartlegge den eksisterende løsningen. Det innebærer å identifisere hvilke tilpasninger, integrasjoner og tillegg som finnes i dagens system. Undersøkelsen gir grunnlag for å avgjøre hva som skal tas med til den nye skybaserte plattformen. 

Trinn 2: Select

Når bedriften er over på Business Central, har de tilgang til et standardoppsett som kan håndtere de fleste oppgaver. Her vurderer vi hvor mange behov som allerede kan dekkes av plattformens innebygde verktøy. Eventuelle mangler blir løst ved å bruke standardiserte apper Power Platform. Til slutt overføres eventuell tilpasset kode fra den gamle versjonen til nye kundespesifikke utvidelser på plattformen.

Trinn 3: Build

Slik Flyttes Dine Data "Build"-fasen markerer begynnelsen på implementeringen. Vi installerer alle nødvendige apper, etablerer nye integrasjoner, og utvikler eventuelle spesifikke, kundespesifikke apper. Flyttingen av data er kritisk, og her bruker vi egenutviklede verktøy i kombinasjon med Microsofts Cloud Migration Tool for å automatisere prosessen så mye som mulig. Dette sikrer at bedriften kan teste den nye plattformen med oppdaterte data før plattformen går live.

Trinn 4: Review

I dette stadiet er bedriftens eget team sterkt involvert. Testing er avgjørende, ogvirksomhetens medarbeidere spiller en viktig rolle i å identifisere eventuelle feil og ytterligere endringer som trengs. Vi utvider den nye plattformen etter behovene til organisasjonen.

Trinn 5: Play

Gå Live i Skyen Med alle forberedelsene på plass, er bedriften klar til å ta i bruk den nye, skybaserte plattformen. Den gamle løsningen avvikles, og tiden er inne for å optimalisere og utforske de mange mulighetene som skyen gir. Eventuelle utvidelser og forbedringer kan implementeres i samarbeid med Byx Digital for å sikre at bedriften utnytter plattformens fulle potensiale.

avatar

Byx Digital

yx Digital er et spesialisert kunnskapsmiljø for entusiaster innen Microsoft Dynamics 365, Power Platform og Azure. Vi stiller med prosessrådgivning og implementeringsstøtte av forretningsapplikasjoner i flere bransjer.

COMMENTS