Eivind Giske 06.07.2023 9 min read

Når 1 + 1 blir 10: Paradigmeskiftet i ERP er her. Vil du være med?

Det er sjelden vare i vår bransje, men nå skal jeg snakke konkret om ERP-prosjekter. Mer presist: Ditt siste ERP-prosjekt. Og hva som skiller de «gode, gamle» On-Prem-løsningene fra en moderne skyplattform.

«There is no cloud»

It’s just someone else’s computer.

Det er lenge siden, en gang på 90-tallet, at jeg så det sitatet på en t-skjorte, men det er fremdeles relevant for måten mange fortsatt tenker om ERP og skyteknologi.

Det var feil den gangen og det er feil i dag: Det vitner om en grov feiltolkning av hva skyteknologi er, og hva det kan gjøre for individer, selskaper, nasjoner og verden.

Riktignok er dataene kanskje et annet sted, men jeg vet ikke om det er så mange igjen som føler at de kan ta på dataene sine selv om de ligger på en harddisk i kjelleren? Det handler nok mest om en følelse.

90-tallets driftsplattformer i det 21. århundre

Selv om det har skjedd en enorm utvikling i ERP-systemer, henger likevel mentale assosiasjoner til 80-/90-tallets systemer igjen: at de er litt umoderne, vanskelig å navigere i og noe du bare må ha selv om du gjerne skulle sluppet. Det er i tillegg “litt kjedelig”.

På mange måter er «ERP» et utslitt begrep som ikke henger på greip med det vi driver med lenger.

«Enterprise Resource Planning».

For det første passer ikke «enterprise» for de fleste norske (SMB)-bedrifter som trenger en eller annen form for ERP-system.

For det andre: Ressursplanlegging? Ja, jo, kanskje litt, for noen, men slett ikke alle.

Paradigmeskiftet i ERP-verdenen fortjener at vi bruker et nytt og bedre uttrykk.

Måten vi snakker på, og ordene vi bruker, former måten vi tenker om ting. Begrepet “ERP” henger igjen fra en svunnen tid, med få gode assosiasjoner, og som ikke lenger beskriver det vi driver med i dag.

Derfor er det på høy tid at vi finner et nytt begrep, og jeg vil introdusere begrepet DOP – Digital Operations Plattform.

Fra “silo” til “plattform”

Digital Operations Plattform er bredere, mer treffende og også mer flytende. Det betyr at det gir rom for en bredere, men samtidig mer treffende betydning.

For i en DOP-plattform foregår ingenting i siloer: det er ikke én løsning som er svaret på alt, men du har ulike elementer satt sammen til en helhet. Det har moderne brukerflate, rike APIer (programmeringsgrensesnitt), støtter Low-Code utvikling og er langt mer dynamisk enn tidligere.

La oss gå mer ned i grøten: Hva gjør at 1+1 blir 10?

Sagt på en annen måte: Hva får man av merverdi ved å være i en plattform i skyen? Jeg vil peke spesielt på noen store forskjeller mellom en gammel ERP-plattform og en ny DOP.

Gammel ERP = Spagetti i maskineriet. Ny DOP-plattform = Rent og pent

Med gamle systemer har prosesser og kode en tendens til over tid å hope seg opp og klistre seg sammen til spagettiball som over tid er vrien å få oversikt over. Mange fortvilte konsulenter og kunder river seg daglig i håret over dette. Det er velkjent for de fleste: Konsulentene klager over at kundene presser på for raske snarveisløsninger, og kundene over udugelige konsulenter som bare lager rot i deres systemer.

Fordi man med de nye løsningene er på et standard oppsett, hvor man må forholde seg til strengere rammer, blir man på tvunget til å holde orden i sysakene. Man har ikke lenger insentiv, verken som oppdragsgiver eller konsulent, til å ta de snarveiene man ofte endte med å ta tidligere.

Det gir nye muligheter til å tenke “Best-of-Breed": det handler om at en skyplattform i mye større grad tillates å bruke de beste elementene fra ulike produkter, og kan integrere dette på en langt enklere måte enn tidligere. Man er ikke lenger “låst” til denne ene, monolittiske ERP-løsningen, som skal være svaret på alle spørsmål.

Fra ERP-eneherskere til demokratisk eierskap

Tidligere har man, mye på grunn av det vi har vært inne på nå, vært tett knyttet til én leverandør. Man har samarbeidet i mange år, og nå er det vanskelig å løsrive seg.

Å låse seg til kun å jobbe innenfor rammene til én ERP-løsning, skaper mange tapte muligheter. Med bedre API-er og mer tilgjengelighet til å koble på low-code-verktøy, ligger plutselig mye mer av makten hos kunden selv.

En av de verste tingene jeg hører er når kunder snakker om «Microsoft sin løsning» eller til og med «Byx sin løsning». Det forteller meg at de ikke helt har skjønt tegninga. En løsning består nemlig av to komponenter: ja, du har det tekniske fundamentet, men like viktig består den av bedriftens egne prosesser.

Sagt på en annen måte: “System” = verktøy + prosess. Det er ikke vårt system. Det er deres. Ta eierskapet!

Til slutt, la oss ta en åpenbar forskjell

De fleste kunder som vurderer å gå over til en skybasert plattform ser poenget med å motta nye versjoner automatisk. Det å frigjøre seg fra dyre og risikofylte oppgraderingsprosjekter i fremtiden er ofte et betydelig argument for å ta steget opp i skyen.

I skybaserte plattformer har man insentiv og prosess for kontinuerlig adopsjon. Det vil si at man jobber fortløpende med å ta inn ny funksjonalitet, prosessforbedringer, opprydning og annet i et levende system. Dette gir langt lavere total eiertidskost (TCO), langt lavere risiko, og ikke minst, mye bedre arbeidsvilkår både for konsulent og kunde. En dråpe om gangen. Ingen store overraskelser. Og, hvertfall med BC, i stor grad i eget tempo.

Men først, kjære kunde, må du gjør ditt siste ERP-prosjekt

Du må hoppe om bord. Det handler om å komme i gang. Så raskt, og så enkelt som mulig. Et siste ERP-prosjekt for å begynne å jobbe annerledes.

For sannheten er at verdien i en investering i BC- eller en annen DOP-plattform ikke ligger i selve prosjektet; det ligger i det som skjer etterpå.

Det er nemlig da den virkelige moroa kan begynne.

Foto: ChenMedia @iamkaichen

 

avatar

Eivind Giske

Eivind Giske er grunnlegger og daglig leder i Byx Digital

COMMENTS