Byx Digital 27.05.2022 6 min read

Lindbak implementerer Microsoft 365 Business Central

Lindbak er et norskeid familieselskap med en lang og stolt historie innen kontormøblement og tjenester. Selskapet har eksistert siden 50-tallet, og har store planer for fremtiden. For å etterleve disse planene må de rydde opp i de digitale systemene.


“Vi skal være en totalleverandør av alle tjenester opp mot kontor. Alt som gjør kontoret til et godt sted å være skal vi tilby - rett og slett. Kundene etterspør mer bærekraft og gjenbruk, som gjør at vi trenger å fornye tjenestetilbudet vårt”, sier Lillian Thomassen, Systemkonsulent i Lindbak.

 

DSC09329-WEB
Lillian Thomassen, Systemkonsulent i Lindbak
 

Skal tilby tjenester som støtter sirkulær økonomi

Med søkelyset på sirkulære forretningsmodeller skal Lindbak nå tilby nye forretningsområder. Ett av disse satsningsområdene kalles SMIDIG KONTOR. Dette er tjenester tilpasset bedrifter i endring, og handler eksempelvis om å tilpasse antall kontorplasser og annet utstyr raskt og enkelt, slik at bedriftene ikke har for mye eller for lite kontorutstyr.

“Skal vi evne å tilby nye tjenester og stort omløp av produkter er vi avhengige av å ha en god digital infrastruktur”, forteller Lillian.

Ut med gamle systemer, inn med nye 

Det er ikke alltid nødvendig å finne opp hjulet på nytt, for å levere noe nytt. Prosjektet har fokusert mye på å ta i bruk standard funksjonalitet og heller gjøre endringer i arbeidsprosesser, fremfor store systemendringer som gjerne er mer kostbart. 

Vi startet med å etablere en god struktur på grunndata, for å sikre at data kun trenger å registreres en gang, ett sted. Med en solid og fleksibel IT plattform skapes gode muligheter for integrasjon og samspill med andre løsninger. 

Tidligere benyttet Lindbak en utdatert versjon av Dynamics AX. Løsningen har fungert godt, men ble med årene tung å forvalte og videre oppgradering av plattformen ble ansett som utfordrende og dyrt.

“For Lindbak har vi ikke funnet opp hjulet på nytt, men vi har redusert teknisk gjeld, endret arbeidsprosesser og forberedt dem på fremtiden,” - Bertil Svendsen, Senior Project Manager i Byx Digital. 

DSC04393-WEB
Bertil Svendsen, Senior Project Manager i Byx Digital 

 

Det ble besluttet at plattformen skulle erstattes i sin helhet, til fordel for Microsoft Dynamics 365 Business Central. Denne løsningen gir fleksibilitet og skalering, og sørger for at utvidelser, integrasjoner og andre tillegg ligger på utsiden av koden til standardløsningen. Med andre ord: systemet er enklere å holde oppdatert og man unngår å bygge opp ny teknisk gjeld.

Gode prosesser og godt samarbeid 
Tidligere har bytte av kjernesystemer vært en tidkrevende og langvarig prosess. Nøkkelen til gode prosjekter er gode samarbeid, og det starter som regel med to ting: folka man samarbeider med og planen som legges. Med god kjemi og tydelig avklaringer for mål og milepæler underveis kommer man langt.

“Det gir god energi for oss når vi ser fornøyde kunder få mer ut av systemene sine. Spesielt god stemning er det å jobbe med et så fremoverlent selskap som Lindbak. Målet har hele tiden vært at de skal få et system de kan vokse med inn i fremtiden" avslutter Bertil.

avatar

Byx Digital

yx Digital er et spesialisert kunnskapsmiljø for entusiaster innen Microsoft Dynamics 365, Power Platform og Azure. Vi stiller med prosessrådgivning og implementeringsstøtte av forretningsapplikasjoner i flere bransjer.

COMMENTS