Sven Willoch Francke 13.04.2023 3 min read

Dette er nytt i Business Central

Siste versjon av Business Central «Spring Release 2023» (BC22) rulles nå ut, og vi ser at Microsoft denne gangen har kommet med flere store nyheter og forbedringer enn i tidligere versjoner. Det syns vi er veldig spennende (vi vet at mye av dette er etterlengtet av mange), så vi vil gjerne dele noen av høydepunktene! 

Tettere integrasjon til Teams

Microsoft har jobbet mye med å integrere Business Central tettere mot Teams, og nå kan alle i organisasjonen lese BC-data via Teams uten egen lisens. Godkjenningsflyten har også blitt forbedret slik at Teams nå kan settes opp som «varslingskanal» for godkjennelser. Det vil utvilsomt også bidra på effektiviteten at man nå også kan gjøre mer direkte i Teams, uten å måtte bytte over til BC.

Excel + analysemodus = sant

En annen stor nyhet er Analysemodus. Dette omgjør listevisningen til en Excel-hybrid hvor man kan merke utvalgte celler, som viser sum, antall, min/maks, snitt etc., likt som man får det presentert i Excel. Det er også innført Pivot-modus, som kan lagres i det nye skjermbildet for senere analyse, og i tillegg er det nå også mulig å sette opp flere ark i analysebildet.

Vil du lese mer? Lær om Power Platform her!

Utvidede brukertilpasninger!

Microsoft har i denne versjonen vesentlig utvidet muligheten for brukertilpasninger. Blant annet er det nå mulig å legge ut flere felter på lister og kort enn tidligere. En annen nyttig tilpasning er at funksjonsknappene nå blir enda mer brukervennlig ved at du selv kan trekke inn og ut hvilke elementer og funksjoner som skal ligge i nedtrekksmenyen på hver knapp, basert på din personlige bruk av BC.

Dette er kun et utvalg av de største og mest nyttige endringene i den nye versjonen av Business Central. Det er flere forbedringer på blant annet overføringsordre, nye funksjoner i finansmodulen, samt forenklinger og forbedringer rundt logistikk.

Skattekisten er stor, så for å få informasjonen tilpasset til akkurat ditt BC-bruk, tar vi gjerne en personlig gjennomgang.

Vil du lese mer? Lær hvordan Contina Payment Management forenkler dine betalings- og avstemmingsprosesser.

COMMENTS