Byx Digital 09.02.2023 6 min read

Oslo Kommune implementerte Business Central på rekordtid 

Da Covid 19-vaksinen skulle distribueres i Norge, fikk helseetaten i Oslo kommune brått et behov for en IT-løsning som kunne håndtere logistikken. Sammen med Byx Digital implementerte de Microsoft Dynamics 365 Business Central og fikk løsningen opp å kjøre på to uker. 

 – Siden det var stor mangel på smittevernutstyr sentraliserte vi innkjøp og håndtering. Da vaksinen kom i starten av 2021 måtte vi finne en løsning som støttet rask og effektiv distribusjon. 

 Det forteller Geir A. Gundersen. Han er leder for drift og logistikk i TISK+V i Helseetaten i Oslo kommune og fikk ansvaret for å etablere logistikken. Han forteller at kommunen allerede satt med to eksisterende IT-systemer, men at begge var for statiske og omfattende. 

 – Disse løsningene ville ta for lang tid å etablere og bli for kostbare i forhold til vårt behov. Da vi ble tipset om Microsoft Dynamics 365 Business Central hadde flere avdelinger allerede begynt å ta i bruk Power Apps og Power BI for å håndtere pandemien, blant annet til smittesporing. Med Dynamics 365 Business Central kunne vi derfor bygge videre på en påbegynt plattform, sier Gundersen. 

En rask og smertefri implementering 

Erik Halvorsen var innleid konsulent fra Muleum og har bakgrunn fra logistikk innen Dynamics 365 F&O. Han forteller at dybdekunnskapen Byx Digital har om Business Central var viktig for å etablere en standardløsning og importfunksjoner til å håndtere vaksinefordelingen.  

 – Sammen med Microsoft satte Byx Digital opp en standardløsning i løpet av noen uker og sørget samtidig for at implementeringen gikk smertefritt, forteller Halvorsen. 

 Tradisjonelt kan denne typen implementeringsprosesser ta flere måneder, men det hastet da Byx fikk forespørselen fra helseetaten. Omstendighetene krevde et gjensidig tillitsforhold.  

 – Her var det ikke tid til å gå i detaljene og de vanlige forhandlingene. Vi måtte stole på hverandre. Vi satt på samme side av bordet med et tydelig målbilde og en felles fiende, sier CEO i Byx Digital, Eivind Giske.  

 – Resultatet var at vi implementerte Microsoft Dynamics Business Central og Power apps på to uker, noe som normalt ville tatt mellom 6 og 12 måneder, og det gikk sømløst fra start.  

 Store fordeler med skybaserte logistikkløsninger  

Siden store deler av kommunens data allerede var tilgjengelig i Dataverse, var det bare å koble på Business Central, synkronisere brukere og data, og mye var allerede gjort, sier Eivind Giske videre.  

– Det viktigste var å håndtere frossenvaksinene som måtte ut raskt. Med det nye oppsettet kan vi spore vaksiner fra vi mottar dosene fra FHI til den blir satt i en arm. Alt har gått veldig smidig, sier Halvorsen.  

Han forteller at Oslo Kommune nå ser store fordeler med en skybasert logistikkløsning som er rask å etablere for flere bransjer. 

– Dukker det opp andre logistikkbehov, ser vi nå at det ikke trenger å være så omfattende å få på plass et system som erstatter Excel-ark og gule lapper. Det kan gjelde like mye for et byggeprosjekt som for distribusjon av vaksiner. 

– For oss har Microsoft Dynamics 365 Business Central vært prisgunstig, enkelt å tilpasse og raskt å få opp. Jeg vil si vi har hatt en tilnærmet feilfri gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet, konkluderer Gundersen. 

avatar

Byx Digital

yx Digital er et spesialisert kunnskapsmiljø for entusiaster innen Microsoft Dynamics 365, Power Platform og Azure. Vi stiller med prosessrådgivning og implementeringsstøtte av forretningsapplikasjoner i flere bransjer.

COMMENTS